урок 24

Всі файли> Урок 24. Великий кругообіг жізні.docx

урок 24

У р о к 24. ВЕЛИКИЙ КРУГОВОРОТ ЖИТТЯ
Ц е л і д е я т е л ь н о с т і у ч і т е л я:
Освітня: створити умови для ознайомлення учнів з


кругообігом життя на Землі і з основними ланками цього кругообігу.
Розвиваюча: сприяти розвитку мислення і мовлення; формуванню
умінь виділяти логічні частини досліджуваного матеріалу, встановлювати
причинно-наслідкові зв'язки, порівнювати і узагальнювати.
Виховна: сприяти вихованню дбайливого ставлення до
природі; сприяти формуванню екологічної свідомості учнів на
прикладі екологічних проблем.
Про б о р у д о в а н і е. Схема «Кругообіг життя»; картки «Організми-
«Організми-руйнівники»,
«Організми-споживачі»,
виробники »,
«Рослини», «Тварини», «Бактерії, гриби».
З ц е н а р і й у р о к а
I. Перевірка виконання домашнього завдання.
Колективна бесіда:
- Чи можна гриби віднести до світу рослин? Чому?
- Чи можна гриби віднести до світу тварин? Чому?
- Чи всі гриби можна вживати в їжу?
- Як часто називають збір грибів?
- Які правила потрібно дотримуватися при зборі грибів?
Вікторина «Перевір себе».
II. Актуалізація опорних знань.
- Яка буває природа? (Природа буває жива і нежива.)
- Що відноситься до неживої природи? (Вода, повітря, Сонце, хмари, гори
відносяться до неживої природи.)
- Що відноситься до живої природи? (Тварини, рослини, бактерії, гриби,
мікроби.)
- Назвіть ознаки життя. (Харчування, дихання, рух, зростання, розвиток,
смерть.)
- Яке значення мають повітря і вода для рослин і тварин? (Повітря
необхідний для дихання, вода - для харчування та зростання.)
- Чи можуть тварини жити без рослин, а рослини без тварин? Чому?
(Рослини служать їжею для тварин, а тварини є
учасниками розмноження рослин.)

урок 24

- Як утворюється грунт? (Тверді породи під впливом води, вітру і
рослин постійно руйнуються. Виходить пухкий шар з дрібних
камінчиків, піску, глини. У ньому майже немає поживних речовин, але все ж
деякі невибагливі рослини селяться тут. З їх залишків під
дією бактерій утворюється перегній. Тепер тут можуть оселитися і
інші рослини, які дають ще більше перегною. Так поступово камені,
пісок і глина під дією живих істот перетворюються в ґрунт.)
- Назвіть головне властивість грунту. (Родючість.)
III. Повідомлення теми і завдань уроку.
- Дайте відповідь на в про п р про з и і прочитайте тему уроку.
1. Під дією цих живих істот перегній перетворюється в солі.
2. Що вивчає ботаніка?
3. Що відбувається з перегноєм під дією бактерій і грибів, коли
перегній перетворюється в солі?
4. Що надає грунті темний колір?
5. Що необхідно рослинам для росту?
6. Живі істоти, яких вивчають зоологи.
7. Що вбирають коріння рослин разом з водою з ґрунту?
8. Організм, який має капелюшок і ніжку.
9. Верхній шар землі.
10. Головна умова для живлення рослин.
- Вам знайоме слово «круговорот»? (Ми вивчали тему «Кругообіг води в
природі ».)
IV. Вивчення нового матеріалу.
1. Основні ланки кругообігу життя.
Розповідь вчителя.
- Отже, тема уроку - круговорот в життя. У природі безліч живих
істот, до яких потрібно ставитися дбайливо. Як ви думаєте, чому потрібно
берегти все те живе, що знаходиться навколо нас?
Кожен живий організм - частина живої природи. Не будь в природі живих
істот, планеті була б уготована доля отруйної парилки, як на Венері,
або охололого пустельного тіла, як на Марсі. Нові й нові покоління
організмів змінювали один одного. Вони користувалися тим, що створювали
попередники, і в свою чергу перетворили Землю для нащадків.
Кругообіг життя дійсно існує, і кожен живий організм
є його частинкою. Основні ланки цього круговороту складають три
г р у п п и організмів:

урок 24

1. Організми-виробники.
2. Організми-споживачі.
3. Організми-руйнівники.
Організми-виробники.
Ними вчені-екологи називають рослини.
Тільки рослини здатні використовувати енергію Сонця, виробляти
органічні речовини з речовини неорганічного - поживні речовини
(Цукор і крохмаль) з вуглекислого газу і води, солей. Рослина бере з повітря
вуглекислий газ, а виділяє кисень. Виходить круговорот між рослинам
і повітрям. Рослина бере з грунту мінеральні солі і воду. коли рослина
вмирає, з його залишків утворюється родючий шар грунту - перегній.
Утворюється круговорот. (Нагадати, що листя рослин - це «кухаря»,
які з води і вуглекислого газу «готують» їжу-цукор і крохмаль. працює
ця чудова «кухня» тільки на світлі).
Організми-споживачі. Це тварини, так як споживають речовини,
вироблені рослинами. Тварина дихає повітрям, п'є воду, харчується
рослинами. Після того як воно вмирає, його останками харчуються інші
тварини і удобрюються грунт. Виходить наступний кругообіг.
Організми-руйнівники. Це бактерії і гриби. Бактерії і гриби
руйнують залишки мертвих рослин і тварин. Завдяки їм ці залишки
перегниває, а потім перегній розкладається і утворюються необхідні рослинам
солі.
2. Роль різних царств живої природи в круговерті життя.
Розповіді учнів.
- У цьому вирі беруть участь різні царства живої природи, кожне з
них грає різну роль. І кожна з ланок необхідно.
Рослини - організми-виробники.
1. Існування світу тварин, включаючи людину, було б неможливо без
рослин, чим і визначається їх особлива роль в житті нашої планети.
2. З усіх організмів тільки рослини здатні використовувати енергію
Сонця, вони створюють при цьому поживні речовини (цукор, крохмаль) з
вуглекислого газу, води і мінеральних солей. Рослини витягають з атмосфери
вуглекислий газ і виділяють кисень. Саме діяльністю рослин була
створена атмосфера, придатна для дихання.
3. Рослинність служить їжею для травоїдних тварин.
4. Рослини - основна ланка в складному ланцюгу всіх організмів, включаючи
людини.
5. При безпосередній участі рослин виникла і утворюється грунт.

урок 24


Тварини - організми-споживачі.
1. Тварини в природі мають велике значення, відіграють велику роль, як і
рослини. Більшість рослин запилюються виключно тваринами, вони
відіграють велику роль в поширенні насіння рослин.
2. Слід додати і те, що тварини, як і рослини, беруть участь в
утворенні грунту. Багато комах, в їх ряду мурахи, черви, і багато
інші дрібні комахи дають грунті безліч корисних речовин, при цьому
подрібнюючи її, і тим самим сприяють утворенню перегною. Нори, які
риють тварини, допомагають рослинам і деревам збагачувати їх повітрям і
вентилюють грунт.
3. Всім відомо, що тварини відіграють важливу роль, в людському житті. З
тварин людина має не тільки продукти харчування, але і шовк, вовна, віск,
шкіру та іншу сировину.
Бактерії і гриби - організми-руйнівники.
1. Бактерії і гриби руйнують залишки мертвих рослин і тварин.
Завдяки їм ці залишки перегниває, а потім з перегною рослини отримують
необхідні мінеральні солі.
Бактерії руйнують рослинні залишки для того, щоб добути
необхідні для життя поживні речовини, а потім повернути їх в грунт для
засвоєння їх іншими рослинами.
2. Гриби і бактерії в результаті руйнування рослинних і тваринних
залишків постійно збагачують грунт поживними речовинами. руйнуючи
різні залишки, гриби і бактерії служать санітарами, що очищають ліси від
щорічного опадання листя.
3. Значення грибів не обмежується тільки використанням їх в їжу. В
харчової промисловості гриби використовують в процесі бродіння.
4. Деякі види грибів використовують для виробництва антибіотиків.
3. Роль грунту в круговерті життя.
Розповідь вчителя з елементами бесіди.
- Величезну роль в круговороті життя грає грунт.
Грунт - це земля, яка постачає рослини харчуванням і водою. вона
володіє родючістю. Це її головна ознака. Вона являє собою
складну, поступово змінюється середу, де безперервно відбуваються синтез і
руйнування органічної речовини. Після відмирання органічна речовина
надходить в грунт, де під впливом мікроорганізмів піддається
глибоке перетворення. Як в далекому минулому, так і в даний час,
незважаючи на всі досягнення науки і техніки, людина отримує з грунту майже

урок 24

все, необхідне для підтримки свого існування, за винятком
ресурсів моря. У природі грунт займає проміжне положення між
світом живих організмів і неорганічної природою, для неї характерний
процес обміну речовин.
- Згадайте, що становить головну частину ґрунту. (Перегной.)
- Що утворюється під дією перегною? (Утворюються солі.)
- Хто їх використовує? (Їх використовують для зростання і розвитку.)
- Хто харчується рослинами? (Рослинами харчуються тварини.)
- Що відбувається з рослинами і тваринами коли вони вмирають? (Їх
залишки потрапляють в грунт і під дією організмів-руйнівників
перетворюються в перегній, а потім з перегною знову утворюються солі, їх
використовують інші рослини, а рослинами харчуються інші тварини.)
Робота з підручником.
- Як бачите, представники різних царств живої природи відіграють різну
роль (мають свою «професію») в круговерті життя. І кожне з цих ланок
необхідно.
Знайдіть в підручнику (с. 118-119), прочитайте про організми-споживачах,
виробниках, руйнівників.
- Ми підтвердили свої припущення. Розгляньте схему (с. 119). Знайдіть
ту частину схеми, без якої не буде кругообігу життя, рослин, тварин,
бактерій і грибів.
- Розгляньте схему на дошці. Які процеси відбуваються в грунті? (В грунті
відбувається руйнування залишків мертвих рослин і тварин. залишки
перегниває, а потім перегній розкладається і утворює необхідні
рослинам солі.)
- Абсолютно вірно. Солі використовують рослини для зростання і розвитку.
Рослинами харчуються тварини. Коли рослини і тварини вмирають, їх
залишки потрапляють в грунт і під дією організмів-руйнівників
перетворюються на перегній. А потім з перегною знову утворюються солі. їх
використовують інші рослини, а рослинами харчуються інші тварини. Ось так
речовини і «подорожують» в природі по колу. І коло цей розірветься, якщо
зникне грунт.
Розповідаючи, вчитель показує указкою на схему, розташовану на
дошці:
- Отже, всі живі організми і грунт - учасники єдиного кругообігу життя
на землі.

урок 24

Физкультминутка для очей
Очки бачать все навколо,
Обведу я ними коло,
Очках бачити все дано,
Де вікно і де ганок,
Обведу я знову коло,
Подивлюсь на світ навколо.
V. Закріплення вивченого матеріалу.
1. Робота в зошиті (с. 56).
2. Обговорення проблемних ситуацій.
1-я ситуація. Уявіть, що на Землі зникли: а) рослини; б) тварини;
в) гриби і бактерії; г) грунт.
Якщо зникнуть рослини, то тваринам нічого буде їсти. Вони всі помруть і
перетворяться в перегній. Життя зупиниться.
Якщо зникнуть тварини, то не буде кому є рослини. деякі рослини
зовсім зникнуть, тому що тварини допомагають їм в розмноженні. рослин
буде дуже багато, але поступово їх кількість зменшуватиметься. їм буде
не вистачати солей, що містяться в грунті.
Якщо зникнуть гриби і бактерії, то рослини загинуть через нестачу
солей. І помруть тварини, бо не буде їжі.
Якщо зникне грунт, то рослинам ніде буде рости. А бактеріям і грибам -
ніде жити. Тваринам ніде жити і не по чому пересуватися.
- Який можна зробити в и в о д. (Всі живі організми і грунт є
учасниками великого кругообігу життя.)
2-я ситуація. Уявіть, що на Землі зникло будь-яке з ланок
кругообігу життя. Опишіть, що буде.
Тварини виділяють вуглекислий газ, який необхідний рослинам так само,
як і вода, сонце і солі з грунту. Вуглекислий газ - це «ковдру» Землі. якщо
раптом воно зникне з атмосфери, то це в першу чергу позначиться на кліматі.
На Землі стане холодніше, дощі будуть випадати рідко. Зрештою це
призведе до глобальної катастрофи і все живе на Землі загине! тварини
беруть участь в запиленні багатьох рослин, в поширенні насіння,
почвообразовании, в очищенні водойм. Велике значення мають тварини для
людини. Одних людина вживає в їжу, від інших отримує сировину. Не можна
порушувати круговорот життя в природі.
Рослини виробляють кисень, який потрібен для дихання як
тваринам, так і людям і самим рослинам теж. Якби на Землі не росли

урок 24

рослини, в повітрі зовсім не було б кисню. А якщо немає кисню, то
тварини і люди не зможуть жити на Землі!
Наведемо найпростіший приклад «Метелик і квітка». метелик харчується
нектаром квітки і тим самим підтримує своє життя. Квітка з допомогою
метелики запилюється, і вид, до якого належить ця квітка, продовжує
існувати! Охороняючи рослини, ми піклуємося про все живе.
Гриби і бактерії розкладають залишки загиблих рослин і тварин, очищаючи
поверхню планети від гниючих залишків. Без їхньої руйнівної діяльності
всі залишки рослин і тварин перетворилися б у мертву масу, змінився
б газовий склад атмосфери, після чого життя і зовсім припинилася б.
Але важливо й те, що значна небезпека в зникненні однієї з ланок
великого кругообігу життя складається в діяльності людини.
- З вини людей вже зникли або знаходяться на межі зникнення багато
види рослин і тварин. В останні роки на Землі щодня зникає від
одного до 10 видів тварин і щотижня - по одному виду рослин. нових
з'являється набагато менше.
VI. Контроль і самоперевірка знань.
Учні з а м о с т о я т е л ь н о виконують тестову роботу.
тест
- Вибери правильну відповідь.
1. Які три групи організмів становлять основні ланки
кругообігу життя? Знайди «зайву» групу:
а) руйнівники;
б) будівельники;
в) виробники;
г) споживачі.
2. Які організми вчені-екологи називають виробниками?
а) Рослини;
б) тварини;
в) гриби;
г) бактерії.
3. Які організми вчені-екологи називають споживачами?
а) Рослини;
б) тварини;
в) гриби і бактерії.
4. Які організми вчені-екологи називають руйнівниками?
а) Рослини;
б) тварини;
в) гриби і бактерії.
5. Яку роль в круговороті життя грає грунт?
a) З неї випаровується вода;
б) по ній пересуваються тварини;
в) в ній накопичується запас поживних речовин.

урок 24

Про т в е т и. 1-серпні. 2-а. 3-б. 4 в. 5-в.
VII. Підсумок уроку. Рефлексія.
- З якою темою ми познайомилися сьогодні на уроці?
- Стануть в нагоді нам у житті знання, отримані сьогодні на уроці?
В и в о д. Будь-які живі організми і грунт - учасники єдиного кругообігу
життя на нашій планеті.
- Висловіть свою думку, спираючись на фрази:
1. «Сьогодні на уроці я дізнався, що ...».
2. «Я не знав раніше, що ...».
3. «Виявляється, ...».
4. «Для мене стало новиною, що ...».
Домашнє завдання (за вибором учнів): 1) написати міні-твір
«Якщо з Землі зникнуть рослини (тварини)»; 2) виготовити модель,
демонструє круговорот життя; 3) за схемою розповісти про кругообіг
життя на Землі.Схожі статті