Облік при об'єднанні кількох основних засобів в одне

Документи при об'єднанні

На різних етапах об'єднання об'єктів основних засобів необхідно оформити такі документи:

  • бухгалтерську довідку (ф. 0504833) - при нарахуванні доходу від модернізації;
  • акти списання (ф. 0504104, ф. 0504105) - при списанні основних засобів з балансу (позабалансового рахунку);
  • акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів основних засобів (ф.0504103) - при модернізації;
  • акт прийому-передачі об'єктів НФА (ф. 0504101) - в разі прийняття нового ОС до обліку.

Приклад заповнення акта про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. 0504103)Облік при об'єднанні кількох основних засобів в одне

Строк корисного використання об'єднаного об'єкта

Об'єднаному ОС встановлюється строк корисного використання. Його визначає комісія з надходження та вибуття активів. При розрахунку терміну корисного використання повинно бути враховано час фактичної експлуатації.

Деякі об'єкти ОС не згадуються в амортизаційних групах, у деяких відсутні рекомендації виробника. У цьому випадку при розрахунку терміну корисного використання слід врахувати кілька критеріїв:  • який встановлений виробником гарантійний термін;
  • як довго планується використовувати об'єкт;
  • яка очікувана потужність або продуктивність;
  • яким буде фізичний знос з урахуванням особливостей експлуатації ОС;
  • скільки експлуатувався об'єкт за фактом;
  • який термін раніше нарахованої амортизації.

Останні два пункти стосуються основних засобів, які на безоплатній основі отримані від інших установ, державних або муніципальних організацій.

Облік при об'єднанні кількох основних засобів в одне

Топ 10 питань по КВР і Косгеї

Скачайте свіжий номер журналу з відповідями на питання, які найчастіше задають колеги. Це безкоштовно.

Продовження корисного терміну використання основного засобу

Строк корисного використання об'єкта можна продовжити і після дати введення його в експлуатацію - після реконструкції або технічного переозброєння об'єкта. Продовження дозволено в межах, встановлених для амортизаційної групи, до якої ставилося основний засіб до оновлення.

Щоб визначити для таких об'єктів суму амортизації на рік, слід враховувати залишкову вартість об'єднаного об'єкта, а також уточнену норму амортизації (п. 85 Інструкції № 157н). Остання величина розраховується виходячи з строку корисного використання.

Строк корисного використання основного засобу відображається в акті про прийом-передачу об'єктів нефінансових активів (ф. 0504101) і в інвентарній картці (ф. 0504031, ф. 0504032).

Приклад об'єднання основних засобів

Керівником МБОУ «Калінінська школа» прийнято рішення про формування робочого місця «Юний технік». Для цього об'єднуються кілька основних засобів:Схожі статті