Про затвердження форми торгового реєстру, порядку формування торгового реєстру і порядку

Про затвердження Форми торгового реєстру, Порядку формування торгового реєстру і Порядку надання інформації, що міститься в торговому реєстрі

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ І ТОРГІВЛІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ


Про затвердження Форми торгового реєстру, Порядку формування торгового реєстру і Порядку надання інформації, що міститься в торговому реєстрі

Форму торгового реєстру (додаток 1);

Порядок формування торгового реєстру (додаток 2);

Порядок надання інформації, що міститься в торговому реєстрі (додаток 3).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дементьєва А.В.

Додаток 1. Торговий реєстр

________________
Восьмизначний код - для юридичних осіб, десятизначний код - для індивідуальних підприємців.

Вказується спосіб торгівлі - з використанням торговельних об'єктів або без використання торгових об'єктів.

Вказується тип торгового об'єкта, який використовується для торговельної діяльності, - стаціонарний торговий об'єкт або нестаціонарний торговий об'єкт.

Вказується вид торгового об'єкта:

- універсальний магазин (гіпермаркет, універмаг, універмаг "Дитячий світ", магазин-склад, супермаркет, універсам, гастроном, товари повсякденного попиту, інше);

- спеціалізований продовольчий магазин ( "Риба", "М'ясо", "Ковбаси", "Алкогольні напої та мінеральні води", інше);

- спеціалізований непродовольчий магазин ( "Меблі", "Госптовари", "Електротовари", "Одяг", "Взуття", "Тканини", "Книги", інше);

- неспеціалізований продовольчий магазин (продукти, міні-маркет, інше);

- неспеціалізований непродовольчий магазин (Будинок торгівлі, все для дому, товари для дітей, товари для жінок, промтовари, комісійний магазин, інше);

- неспеціалізовані магазини зі змішаним асортиментом;

- інші об'єкти (павільйон, намет (кіоск), автозаправна станція, аптеки і аптечні магазини, аптечні кіоски і пункти).

Розділ II. Відомості про господарюючих суб'єктів, які здійснюють поставки товарів (за винятком виробників товарів)

Додаток 2. Порядок формування торгового реєстру

I. Загальна частина

1. Формування торгового реєстру суб'єкта Російської Федерації здійснюється органом державної влади суб'єкта Російської Федерації шляхом внесення до нього відомостей про господарюючих суб'єктів, які здійснюють торговельну діяльність, про господарюючих суб'єктів, які здійснюють поставки товарів (за винятком виробників товарів), а також про стан торгівлі на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.

II. Внесення відомостей до торговельного реєстру

2. Внесення відомостей про господарюючих суб'єктів, які здійснюють торговельну діяльність, та внесення відомостей про господарюючих суб'єктів, які здійснюють поставки товарів (за винятком виробників товарів), проводиться:


1) за заявою господарюючого суб'єкта про внесення відомостей до торговельного реєстру з додатком необхідної інформації, зазначеної в додатках 1, 2 і 3 до цього Порядку, а також наступних документів:

а) завіреної в установленому порядку копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця;

б) завіреної в установленому порядку копії свідоцтва про взяття на облік в податковому органі за місцем знаходження на території Російської Федерації (крім випадків, коли завірена в установленому порядку відмітка про постановку на облік в податковій інспекції зроблена на свідоцтві про державну реєстрацію із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків (ІПН);

в) документів або їх копій, що підтверджують інформацію господарюючого суб'єкта, що здійснює торговельну діяльність, про належні йому торгових об'єктах;

г) документів або їх копій, що підтверджують інформацію господарюючого суб'єкта про об'єкти господарюючого суб'єкта, який здійснює поставки товарів.

Документи, зазначені в підпунктах "в" і "г", надаються на кожен об'єкт, внесений до торговельного реєстру. Після внесення відомостей документи повертаються господарюючому суб'єкту;

2) за результатами збору відомостей органом державної влади суб'єкта Російської Федерації і здійснюється на підставі акта даного органу державної влади.

3. Внесення відомостей до торговельного реєстру про стан торгівлі на території суб'єкта Російської Федерації здійснюється органом державної влади суб'єкта Російської Федерації шляхом формування розділу III торгового реєстру за відповідними формами федерального статистичного спостереження.

III. Зміна (виняток) відомостей, що містяться в торговому реєстрі

4. Внесення змін та (або) виключення відомостей, що містяться в торговому реєстрі, виробляються:

1) за заявою господарюючого суб'єкта, включеного в торговий реєстр, про внесення змін і (або) виключення відомостей;

2) за результатами збору відомостей органом державної влади суб'єкта Російської Федерації і здійснюються на підставі акта даного органу державної влади.

Додаток 1 до Порядку. Інформація про господарюючого суб'єкта, яка надається заявником для внесення до торговельного реєстру

Додаток 1
до Порядку формування
торгового реєстру
(Рекомендований)

Додаток 3. Порядок надання інформації, що міститься в торговому реєстрі

1. Цей Порядок визначає правила надання органами державної влади суб'єкта Російської Федерації інформації, що міститься в торговому реєстрі.

2. Інформація, що міститься в торговому реєстрі, надається уповноваженим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, що здійснює ведення торгового реєстру, без справляння плати.

3. Інформація, що міститься в торговому реєстрі, надається:

в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет;

на підставі письмових запитів фізичних і юридичних осіб;

на підставі офіційних запитів федеральних органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування.

4. Надання міститься в торговому реєстрі інформації здійснюється уповноваженим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації в п'ятиденний строк з дня отримання ним відповідного запиту. Відмова в наданні інформації, що міститься в торговому реєстрі, не допускається.

5. Уповноважений орган державної влади суб'єкта Російської Федерації щоквартально не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, подає до Міністерства промисловості і торгівлі Російської Федерації і в Федеральну службу державної статистики узагальнені відомості.

Електронний текст документа
підготовлений ЗАТ "Кодекс" і звірений по:Схожі статті