Посадова інструкція агронома

4. Агроном повинен знати:

4.1. Постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня та інших органів, що стосуються питань сільськогосподарського виробництва і виробничо-господарської діяльності відділення (ферми, сільськогосподарської ділянки).4.2. Технологію сільськогосподарського виробництва і передовий сільськогосподарський досвід.

4.3. Методи проведення наукових досліджень в області агрономії.

4.4. Методи обробітку польових, садових, городніх культур.

4.5. Основи економіки, організації виробництва, праці та управління, системи оплати праці, матеріального і морального стимулювання, методи нормування праці.

4.6. Основи земельного законодавства.

4.7. Законодавство про працю.

4.8. Основи економіки, організації праці, сільськогосподарського виробництва і управління.

4.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.10. Правила охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5. Агроном підпорядковується безпосередньо

6. На час відсутності агронома (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) Його обов'язки виконує особа, призначена у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

II. Посадові обов'язки

1. Проводить наукові дослідження в області агрономії.

2. Вивчає і впроваджує і впроваджує передові методи обробітку польових, садових, городніх культур.

3. Розробляє і впроваджує технології по боротьбі з шкідниками, хворобами рослин і бур'янами.

4. Розробляє агротехнічні заходи, спрямовані на підвищення родючості грунтів і збільшення врожайності сільськогосподарських культур.5. Розробляє виробничі плани, види і кількості посадочних культур.

6. Веде переговори і готує проекти договорів на придбання насіння рослин, саджанців і добрив.

7. Організовує роботу з вирощування високоякісного сортового насіння і посадкового матеріалу, створення насіннєвих фондів.

8. Організовує роботу по підготовці ґрунту до посіву і посадки.

9. Розробляє заходи з приготування і внесення добрив в грунт.

10. Здійснює контроль за підготовкою насіння і садивного матеріалу.

11. Організовує роботи з посіву польових культур.

12. Розробляє плани (календарні графіки по догляду за посівами.

13. Контролює виконання робіт із збирання, транспортування до місць зберігання та зберігання зібраного врожаю.

14. Готує наукову документацію і звіти.

15. Виконує подібні по змісту обов'язки.

16. Здійснює керівництво працівниками.

1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.

2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі виконання своїх посадових прав обов'язків недоліки в діяльності підприємства (структурного підрозділу,) і вносити пропозиції по їх усуненню.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від керівників підрозділів і інших спеціалістів інформацію і документи, необхідні для виконання його посадових обов'язків.

5. Залучати фахівців усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо немає - то з дозволу керівника організації).

6. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків і прав.

Агроном несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.Схожі статті