Стаття амортизація основних засобів, куплених до 2018 г

ЯК ВИКОНАТИ ВИМОГИ ПБО 18/02?

Бухгалтер тільки-тільки звикся з податковим обліком "старих" основних засобів, як на нього звалилася нова біда - ПБО 18/02, яке вимагає відображати різниці між бухгалтерським і податковим обліком. І якщо заповнюючи проміжну звітність, це Положення ще можна було проігнорувати, то вже річну треба скласти, виконавши всі вимоги даного документа.Коли утворюються різниці між "податкової"

і "бухгалтерської" амортизацією

Крім того, в податковому обліку основні засоби можна амортизувати лише одним з двох способів - лінійним або нелінійним. Тоді як в бухобліку цих способів чотири: лінійний, зменшуваного залишку, списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання і пропорційно до загального обсягу продукції. Хоча такі випадки зустрічаються рідше, але є фірми, у яких не збігаються саме способи нарахування амортизації за "старими" основних засобів в бухгалтерському та податковому обліку. І це теж призводить до різниці даних бухгалтерського та податкового обліку.

Всі інші фірми (за винятком малих) ПБО 18/02 зобов'язує відображати різниці в обліку. Звичайно, в будь-якому випадку вся вартість основного засобу одного разу буде списана і в бухгалтерському, і в податковому обліку. Інша справа, що період, протягом якого стане погашатися вартість об'єкта, в обліках не збіжиться. Розглянемо, як вести облік бухгалтерам таких фірм.

Якщо більше виявиться показник бухобліку, то утворюється тимчасова різниця. Її суму треба помножити на ставку податку на прибуток (24%). В результаті вийде відкладений податковий актив, який треба показати такою проводкою:

Дебет 09 Кредит 84

Дебет 84 Кредит 77

застосовується лінійний метод

Коли і в бухгалтерському, і в податковому обліку для амортизації обраний лінійний метод, то кожен місяць протягом усього терміну служби об'єкта на витрати списується одна і та ж сума. Тому, як ми вже відзначали, різниці неминуче з'являться, якщо термін використання майна в бухгалтерському та податковому обліку не однаковий.

Крім того, за весь рік треба взяти прибуток за даними бухобліку і порівняти її з податковим прибутком. Різницю між ними треба помножити на 24 відсотки і зробити одну з наступних проводок (кажучи мовою ПБО 18/02 - сформувати умовний дохід або витрата з податку на прибуток):

- якщо податок на прибуток за даними бухобліку був менше, ніж зазначений в деклараціях:

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 99

- відображена різниця між податком на прибуток за даними бухгалтерського та податкового обліку;

- якщо податок на прибуток за даними бухобліку був більше, ніж зазначений в деклараціях:

Дебет 99 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- відображена різниця з податку на прибуток за даними бухгалтерського та податкового обліку.

"Бухгалтерський" термін використання

Це означає що щомісячна сума "бухгалтерської" амортизації менше "податкової". Отже, витрати в бухобліку списуються довше, ніж при розрахунку податку на прибуток. У таких випадках, відповідно до п.12 ПБО 18/02, утворюється тимчасова різниця. Щоб її порахувати, треба в кінці кожного місяця з "податкової" амортизації віднімати "бухгалтерську".

Далі результат потрібно помножити на 24 відсотки. Отримаємо відстрочене податкове зобов'язання, яке в бухобліку відображається такою проводкою:

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 77

- враховано відстрочене податкове зобов'язання.

Робити так треба щомісяця до тих пір, поки в податковому обліку вся вартість основного кошти не буде списана на витрати - тобто протягом терміну використання, визначеного в цілях розрахунку податку на прибуток. Після цього амортизація буде нараховуватися тільки в бухгалтерському обліку. І її суму щомісяця також треба множити на 24 відсотки, погашаючи відстрочене податкове зобов'язання проводкою:Дебет 77 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- погашено відстрочене податкове зобов'язання.

22 800 руб. 48 міс. = 475 руб.

Дебет 84 Кредит 77

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 77

- 66 руб. ((475 руб. - 200 руб.) X 24%) - враховано відстрочене податкове зобов'язання.

Дебет 77 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- 48 руб. (200 руб. X 24%) - погашено відстрочене податкове зобов'язання.

"Податковий" термін використання

Тепер подивимося, що виходить, якщо в податковому обліку майно списується довше, ніж в бухгалтерському. Тоді щомісячна сума "бухгалтерської" амортизації перевищує "податкову".

У такій ситуації необхідно з бухобліку взяти суму амортизації за місяць. З цієї величини треба відняти амортизацію, яка в тому ж періоді була врахована при розрахунку податку на прибуток. В результаті буде розрахована тимчасова різниця. Помноживши її суму на 24 відсотки, отримаємо відстрочений податковий актив. На його суму треба зробити таку проводку:

Дебет 09 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- відображений відстрочений податковий актив.

Чинити так доведеться весь час, поки не закінчиться "бухгалтерський" строк корисного використання основного засобу. Після цього амортизація буде нараховуватися лише в податковому обліку. Її суму треба множити на 24 відсотки і щомісяця погашати відстрочений податковий актив таким проведенням:

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 09

- погашений відстрочений податковий актив.

метод амортизації не збігається

Отже, якщо застосовуються різні методи амортизації, то бухгалтер буде змушений щомісяця порівнювати величину "бухгалтерської" і "податкової" амортизації. Адже при всіх методах, крім лінійного, щомісячна сума амортизації змінюється протягом терміну використання основного засобу. Тому в одних місцях може бути більше "бухгалтерська" амортизація, а в інших - "податкова". Як же бути з різницями в таких випадках?

Бухгалтеру доведеться не тільки розрахувати різницю за підсумками поточного періоду, а й зазирнути в дані попередніх місяців. Наприклад, може бути наступна ситуація: раніше "бухгалтерська" амортизація була більше, і в обліку відображено відстрочений податковий актив. А в поточному місяці її перегнала "податкова" сума амортизації. Тоді тимчасову різницю поточного періоду треба помножити на 24 відсотки і розподілити наступним чином. Спочатку потрібно погасити відстрочений податковий актив минулих періодів. І тільки потім решту суми (якщо, звичайно, щось залишилося) відобразити як відстрочене податкове зобов'язання. Покажемо, як це треба робити, на прикладі.

Щоб визначити, в яку суму нараховувати амортизацію по придбаному обладнанню в бухобліку, бухгалтер ТОВ "Орфей" зробив такі розрахунки.

Спочатку визначив суму чисел років терміну корисного використання обладнання:

1 рік + 2 роки + 3 роки + 4 роки + 5 років + 6 років = 21.

Потім порахував річну норму амортизації. Вона склала:

Виходячи з цього, можна розрахувати суму амортизації, яку треба нараховувати протягом всього терміну експлуатації. Покажемо розрахунок в таблиці:

Згідно з Класифікацією основних засобів термін використання даного обладнання - 5 років. Але так як 1 рік воно вже відслужило, то в податковому обліку це обладнання повинно амортизуватися протягом 4 років (5 - 1). У податковому обліку бухгалтер ТОВ "Орфей" затвердив лінійний метод амортизації. Отже, щорічна норма амортизації дорівнює:

1. 4 роки x 100 = 25%.

Дебет 09 Кредит 84

"Бухгалтерська" амортизація - 45 720 руб. "Податкова" амортизація - 42 858 руб. Тимчасова різниця дорівнює 2862 руб. (45 720 - 42 858).

Дебет 09 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- 57,24 руб. (2862 руб. 12 міс. X 24%) - відображено відкладений податковий актив.

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 09

- 171,24 руб. (8562 руб. 12 міс. X 24%) - погашений відстрочений податковий актив.

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 09

- 400,2 руб. (1667,5 руб. X 24%) - погашений відстрочений податковий актив.

8586 руб. - 1667,5 руб. x 5 міс. = 248,5 руб.

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 09

- 59,64 руб. (248,5 руб. X 24%) - погашений відстрочений податковий актив.

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 77

- 340,56 руб. (1419 руб. X 24%) - враховано відстрочене податкове зобов'язання.

Дебет 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток" Кредит 77

- 400,2 руб. (1667,5 руб. X 24%) - враховано відстрочене податкове зобов'язання.

Дебет 77 Кредит 68 субрахунок "Розрахунки з податку на прибуток"

- 228,48 руб. (11 424 руб. 12 міс. X 24%) - погашено відстрочене податкове зобов'язання.

бухгалтерського і податкового

ТОВ "Райтон Аудит"

Підписано до друкуСхожі статті