Скажіть які обмеження на види діяльності лягають на підвальні приміщення

Якщо в підвалі є загальнобудинкові комунікації то це спільне майно МКД. Тоді не купите.

Організації громадського харчування там заборонено розташовувати.

1. Власникам приміщень в багатоквартирному будинку належить на праві спільної часткової власності спільне майно в багатоквартирному будинку, а саме:1) приміщення в даному будинку, які не є частинами квартир і призначені для обслуговування більше одного приміщення в даному будинку, в тому числі міжквартирні сходові майданчики, сходи, ліфти, ліфтові та інші шахти, коридори, технічні поверхи, горища, підвали, в яких є інженерні комунікації, інше обслуговуюче більш одного приміщення в даному будинку устаткування (технічні підвали);

3) даху, огороджувальні несучі та ненесучі конструкції даного будинку, механічне, електричне, санітарно-технічне та інше устаткування, що знаходиться в даному будинку за межами або всередині приміщень і яке обслуговує більше одного приміщення;

4) земельну ділянку, на якій розташований даний будинок, з елементами озеленення і благоустрою, інші призначені для обслуговування, експлуатації та благоустрою даного будинку і розташовані на зазначеній земельній ділянці об'єкти. Межі та розмір земельної ділянки, на якій розташовано багатоквартирний будинок, визначаються відповідно до вимог земельного законодавства та законодавства про містобудівну діяльність.

2. Власники приміщень у багатоквартирному будинку володіють, користуються і у встановлених цим Кодексом та цивільним законодавством межах розпоряджаються спільним майном в багатоквартирному будинку.3. Зменшення розміру спільного майна в багатоквартирному будинку можливе лише за згодою всіх власників приміщень у даному будинку шляхом його реконструкції.

4. За рішенням власників приміщень у багатоквартирному будинку, прийнятим на загальних зборах таких власників, об'єкти загального майна в багатоквартирному будинку можуть бути передані в користування іншим особам у разі, якщо це не порушує права і законні інтереси громадян і юридичних осіб.

5. Земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок, може бути обтяжений правом обмеженого користування іншими особами. Не допускається заборона на встановлення обтяження земельної ділянки в разі необхідності забезпечення доступу інших осіб до об'єктів, які існували до дня введення в дію цього Кодексу. Нове обтяження земельної ділянки правом обмеженого користування встановлюється за згодою між особою, що вимагає такого обтяження земельної ділянки, і власниками приміщень в багатоквартирному будинку. Спори про встановлення обтяження земельної ділянки правом обмеженого користування або про умови такого обтяження вирішуються в судовому порядку.

6. У разі руйнування, в тому числі випадкової загибелі, знесення багатоквартирного будинку власники приміщень в багатоквартирному будинку зберігають частку в праві спільної часткової власності на земельну ділянку, на якому розташовувався цей будинок, з елементами озеленення і благоустрою та на інші призначені для обслуговування, експлуатації та благоустрою даного будинку об'єкти, розташовані на зазначеній земельній ділянці, відповідно до частки у праві спільної часткової власності на спільне майно в багатоквартирному будинку на момент зруйнований ня, в тому числі випадкової загибелі, знесення такого будинку. Зазначені власники володіють, користуються і розпоряджаються передбачених цією частиною майном відповідно до цивільного законодавства.