Cost driver переклад з англійської на російську, translation english to russian

1) облік носій [причина, джерело, фактор] витрат [вартості ресурсів], об'єкт калькулювання витрат, місце виникнення витрат, об'єкт обліку результатів (товар, послуга або центр витрат, в якому можуть виникати або поглинатися витрати; в більш загальному сенсі - будь-який фактор, який є причиною виникнення витрат) Syn: resource cost driver 2) упр. облік драйвер витрат, кост-драйвер, керуючий фактор, база розподілу (кількісний параметр, який визначає вартість виконання даного виду діяльності; використовується в диференційованої системі калькулювання собівартості (напр. для такого виду діяльності, як вантажно-розвантажувальні операції, драйвером витрат може служити кількість або вага занурених матеріалів, для обслуговування продажів - кількість отриманих замовлень і т. д.); собівартістю продукту або послуги в такому випадку є частка від ділення суми з Атрато певного виду діяльності на драйвер витрат) See: activity-based costing, cost pool, activity cost pool, cost item, basis of apportionmentЩе значення слова і переклад COST DRIVER з англійської на російську мову в англо-російських словниках.


Переклад COST DRIVER з російської на англійську мову в російсько-англійських словниках.

More meanings of this word and English-Russian, Russian-English translations for COST DRIVER in dictionaries.

 • DRIVER - Computer program that acts as an intermediary between the operating system and a device such as a disk drive, video ...
  Англійська словник Британіка
 • COST - I Monetary value of goods and services that producers and consumers purchase. In a basic economic sense, cost is the ...
  Англійська словник Британіка
 • DRIVER - I. drīvə (r) noun (-s) Usage: often attributive Etymology: Middle English drivere, from driven to drive + -ere -er ...
  Webster's New International English Dictionary
 • COST - I. kȯst also käst noun (-s) Etymology: Middle English, from Old French, from coster, v. 1. a. ...
  Webster's New International English Dictionary
 • COST - - costless. adj. - costlessness. n. / Kawst, kost /. n. v. cost or, for 11-13, costed, ...
  Random House Webster's Unabridged English Dictionary
 • DRIVER - noun the driving wheel of a locomotive. 2. driver · noun a crossbar on a grinding mill spindle to drive the ...
  Webster English vocab
 • COST - in common usage, the monetary value of goods and services that producers and consumers purchase. In a basic economic sense ...
  Britannica English vocabulary
 • DRIVER - driver, D

Англо-російський словник бухгалтерського обліку та аудитуСхожі статті